Default Header Image

Cereri a ofertelor de prețuri

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00255 servicii de deservire tehnică

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00330 bilete avia

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00351 echipament medical

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00362 Jaluzele

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00464, Servicii de prelucrare a terenuluinde cultivare a plantelor medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00465, Servicii de recenzare a materialelor didactice conform activităților proiectului ”Suport departamentului Sănătatea Mamei și Copilului al Centrului de Simulare a IP USMF” finanțat de Agenția Elvețiană

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00542, Servicii de telefonie mobilă

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00573, Mantii și togi

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00624, Echipament medical conform necesităților Clinicii Universitare de Asistență Medicală Primară a IP USMF”Nicolae Testemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00633, Lucrări de construcție a bazinului de acumulare a apei pe teritoriul ”Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale” a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, în hotarele administrativteritoriale ale satului Bardar, raionul Ialoveni.

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00674, Servicii hoteliere

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 1866-op/14, Piese de schimb pentru autovehicule

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00676, Servicii de prelucrare a terenului de cultivare a plantelor medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar a IP USMF ”NicolaeTestemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 3428-op/14

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00969, Lucrări de construcție a bazinului de acumulare a apei pe teritoriul ”Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale” a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, în hotarele administrativteritoriale ale s. Bardar, r. Ialoveni

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00992,Servicii editorial-poligrafice

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01029, Servicii de recenzare a materialelor didactice conform activităților proiectului ”Suport departamentului Sănătatea Mamei și Copilului al centrului de Simulare a IP USMF” finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvolare și Cooperare

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 3428-op/14,Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01121, Film documentar cu prilejul celei de-a 70 aniversări de la înființarea IP USMF Nicolae Testemițanu

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01274, Reparația acoperișului căminului nr. 8 din str. M. Lomonosov, 63, mun. Chișinău

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/01544 server

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01651 Electrocasnice conform necesității căminului 12

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/01796 Hîrtie și carton tratate

Cerere oferte  de prețuri 14/01763 filme radiografice

Cererea de prețuri și oferte 14/02070 Alcoolul etilic

Cerere a Ofertelor de prețuri nr.14/01683 Tehnică de calcul, piese de schimb și consumabile

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/02344 Sistem informațional de calcul salarial