Anunţuri

 

 Licitații publice

Licitaţia publică Nr. 14/00151 - produse petroliere

Licitaţie publică Nr. 14/00112 – mobilier

Licitaţie publică Nr. 14/00309 – Simulator pacient uman

Licitaţie publică Nr. 14/00375 – Simulatoare

Licitaţie publică Nr. 14/00385 – Tehnică de calcul

Licitaţie publică Nr. 14/00386 – Tehnică de tipar-multiplicare

Licitaţie publică Nr. 14/00393 – Televizoare

Licitație publică Nr. 14/00431, Echipament medical conform necesităților Centrului de Simulare în Instruirea Medicală

Licitație publică Nr. 14/00440, Tehnică de calcul conform necesităților Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

Licitație publică Nr. 14/00446, Servicii de proiectare a lucrărilor de raparație a Blocului de studii nr. 1 din str. N. testemițanu, nr. 27 (tranșa II) a IP USMF Nicolae Testemițanu, mun. Chișinău

Licitație publică Nr. 14/00673, Lucrări de reparație a Blocului de studii nr.1 din str. Testemițanu,27. Transa I (aripa stîngă)

Licitație publică Nr. 14/00725, Materiale tehnico-sanitare

Licitație publică Nr. 14/00921, mobilier

Licitație publică Nr. 14/01008, Reconstrucția imobilului nr. 1 în vederea amplasării catedrei propedeutică stomatologică a IP USMF Nicolae Testemițanu (Căminul nr.15) din str. M.Viteazu

Licitație publică Nr. 14/01030, Piese de schimb și consumabile pentru imprimante și copiatoare

Licitație publică Nr. 14/01193, materiale electrice

Licitație publică Nr. 14/01244, Echipament medical conform necesităților centrului de Simulare în Instruirea Medicală

Licitație publică Nr. 14/01317, Reparația farmaciei Universitare (nuvelul I și II) a IP USMF din str. N. Testemițanu, 22, mun. Chișinău

Licitație publică nr.1513/14 Reactivi, materiale utilizabile de laborator și materiale parafarmaceutice necesare pentru cercetările științifice

Licitație publică nr.1514/14 Instrumente, consumabile stomatologice și soluții de dezinfecție necesare facultății Stomatologice

Licitația Publică nr.14/01395 Achiziționarea utilajului stomatologic

Licitație publică nr. 14/01623 Achiziționarea utilajului pentru necesitățile bufetului din incinta Clinicii stomatologice nr.2 din str. M. Viteazul nr.1

Licitație publică nr.14/01656 Mobilier

Licitația publică nr.14/01786 Publicații didactice și științifice

Licitația publică nr.14/01867 Utilaj medical

Licitație publică nr.14/02223 Materiale promoționale

Licitația publică nr. 17/00439- computere

Licitație Publică .17/00757 – mobilier

Licitația Publică 18.00476 produse alimentare

Cereri a ofertelor de prețuri

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00255 servicii de deservire tehnică

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00330 bilete avia

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00351 echipament medical

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00362 Jaluzele

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00464, Servicii de prelucrare a terenuluinde cultivare a plantelor medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00465, Servicii de recenzare a materialelor didactice conform activităților proiectului ”Suport departamentului Sănătatea Mamei și Copilului al Centrului de Simulare a IP USMF” finanțat de Agenția Elvețiană

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00542, Servicii de telefonie mobilă

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00573, Mantii și togi

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00624, Echipament medical conform necesităților Clinicii Universitare de Asistență Medicală Primară a IP USMF”Nicolae Testemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00633, Lucrări de construcție a bazinului de acumulare a apei pe teritoriul ”Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale” a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, în hotarele administrativteritoriale ale satului Bardar, raionul Ialoveni.

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00674, Servicii hoteliere

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 1866-op/14, Piese de schimb pentru autovehicule

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00676, Servicii de prelucrare a terenului de cultivare a plantelor medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar a IP USMF ”NicolaeTestemițanu”

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 3428-op/14

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00969, Lucrări de construcție a bazinului de acumulare a apei pe teritoriul ”Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale” a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, în hotarele administrativteritoriale ale s. Bardar, r. Ialoveni

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/00992,Servicii editorial-poligrafice

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01029, Servicii de recenzare a materialelor didactice conform activităților proiectului ”Suport departamentului Sănătatea Mamei și Copilului al centrului de Simulare a IP USMF” finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvolare și Cooperare

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 3428-op/14,Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01121, Film documentar cu prilejul celei de-a 70 aniversări de la înființarea IP USMF Nicolae Testemițanu

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01274, Reparația acoperișului căminului nr. 8 din str. M. Lomonosov, 63, mun. Chișinău

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/01544 server

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01651 Electrocasnice conform necesității căminului 12

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/01796 Hîrtie și carton tratate

Cerere oferte  de prețuri 14/01763 filme radiografice

Cererea de prețuri și oferte 14/02070 Alcoolul etilic

Cerere a Ofertelor de prețuri nr.14/01683 Tehnică de calcul, piese de schimb și consumabile

Cerere a ofertelor de prețuri nr.14/02344 Sistem informațional de calcul salarial